MEWAJena_0049.JPG

Een mooi voorbeeld van vormgeving

Onze geluidwering met groen won gevel award van de stad Jena.

Onze geluidwering met groen won gevel award van de stad Jena

Het bouwproject op het bedrijfsterrein werd voorafgegaan door een procedure van burgerparticipatie: al in een vroeg stadium hadden onze bedrijfsleiders Andreas Gerlach en Martin Mühling hun buren geïnformeerd over het project en hen erbij betrokken: in april 2017 konden de plaatselijke bewoners stemmen over hoe de geluidwering eruit moest zien. De keuze viel op vlakken met het uitzicht van natuursteen, met bomen voor en begroeid met klimplanten.

De jury had lof voor ons engagement: "Het grote element is door zijn natuursteenoptiek en het groen niet opdringerig, het maakt de Damaschkeweg visueel aantrekkelijker en de omwonenden werden betrokken bij het project".

Wij zijn bijzonder blij met deze erkenning. Ze bevestigt ons engagement voor een bedrijfsarchitectuur die sociale en stilistische aspecten verenigt. De plaat werd meteen op de gevel aangebracht.


UW CONTACTPERSOON

VPR Consult bvba

Jagersdreef 2

9100 Sint-Niklaas