WEBEREI_x_MG_0065.tif

Normen, daar gaan (en staan) wij voor

... niet alleen op Wereld Normalisatiedag

Normen, daar gaan (en staan) wij voor

Reeds twee decennia voor de komst van de ISO-normen was MEWA bepalend voor toekomstgerichte standaarden. Onze vernieuwende eigen ontwikkelingen droegen er zelfs toe bij dat de ISO-normen zich konden doorzetten. Kwaliteits- en veiligheidsnormen hebben voor ons, net als voorheen, hoge prioriteit.

Hier volgt een korte historiek van onze certificaties:

• Sinds 1992: ISO 9001-certificatie voor beroepskleding, over heel Europa. Deze norm voor totaal kwaliteitsmanagent waarborgt een permanent hoge kwaliteitsnorm in alle MEWA-bedrijven.
• 1997: ISO 14001-certificatie voor machinepoetsdoeken
We hebben als eerste onderneming binnen onze branche het internationale milieucertificaat gekregen en de certificatie werd sindsdien voortdurend hernieuwd.
• 2000: MEWA legde de basis voor de latere Europese hygiënenorm EN 14065: via de ontwikkeling van het RABC-systeem voor textielservicebedrijven.
• 2002: op initiatief van MEWA werd de ISO-norm 15797 en later de norm 30023 voor industrieel wasbare beroepskleding ingevoerd.
• Sinds 2016: ISO 50001-certificatie (energiebeheer). Daarmee leggen we onszelf onder meer op dat we een energieplanningsproces uitwerken, energiedoelstellingen en actieplannen opstellen en de energiestromen binnen de onderneming tot in de details registreren.

Uw contactpersoon

VPR Consult bvba

Jagersdreef 2

9100 Sint-Niklaas