_Z__9175-93_Pano.tif

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Onze duurzame bijdrage aan een betere levenskwaliteit

Milieuvriendelijk, erkend en gecertificeerd - verantwoordelijkheid voor het milieu bij MEWA

Zorg voor het milieu en zuinig gebruik van hulpbronnen staan al meer dan 30 jaar bij MEWA op de eerste plaats. Onze doelstelling op het gebied van milieubescherming houdt in beter te zijn dan door de wetgever wordt geëist. Dit geldt zowel voor de productiefaciliteiten en de producten en diensten zelf. Een van onze belangrijkste taken is de voortdurende ontwikkeling van milieutechnologie. Dat is de reden waarom aan ons in 1997 als eerste bedrijf in onze branche het internationale milieucertificaat conform de ISO 14001 norm werd toegekend.Onze dienstverlening is in de praktijk gebrachte milieubescherming.. Door het hergebruikprincipe van MEWA-textielmanagement voorkomen we een hoop afval en ontzien we veel waardevolle hulpbronnen. Ook tijdens transport en opslag van onze producten vertrouwen we op waszakken gemaakt van textiel en duurzame containers.Verantwoordelijk omgaan met de natuur wordt door ons daarnaast ook gegarandeerd door middel van milieuvriendelijke productieprocessen, warmteterugwinning, thermische recycling van afvalstoffen, afvalwaterzuivering, recycling van grondstoffen en niet in de laatste plaats door middel van een geavanceerd cascadesysteem voor het economisch gebruik van zoet water. Wij zijn op het gebied van milieubescherming een stap vooruit en leveren daardoor een belangrijke bijdrage aan het behoud van het milieu door het ontzien van natuurlijke hulpbronnen en vermindering van afval.


Milieubescherming in de praktijk gebracht Het MEWA-hergebruikprincipe

Onze poetsdoeken kunnen afhankelijk van het gebruik ervan tot wel tot 50 keer worden gewassen en opnieuw gebruikt. De "alternatieven" voor MEWA-poetsdoeken zijn lappen van papier of textiel. Maar die belanden na eenmaal gebruik in het afval.

Goed dat het MEWA-hergebruikprincipe bestaat. Daarmee kan een aanzienlijke hoeveelheid afval worden bespaard.

Ook bij transport en opslag van poetsdoeken en beroepskleding zetten we in op herbruikbare producten: De levering van de kleding vindt plaats in waszakken van textiel.

Voor de veilige opslag en het vervoer van poetsdoeken is door onszelf de duurzame MEWA Safety Container SaCon® ontwikkeld. Ook daarmee leveren we een bijdrage aan afvalvermindering.

Milieubewust hergebruiken Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Het behoud van natuurlijke hulpbronnen is een integraal onderdeel van het MEWA-milieumanagementsysteem. Daarom hebben we een speciaal recyclingsysteem ontwikkeld voor spoel- en waswater: de cascadetechnologie. Hier wordt het nog bruikbare waswater uit de hoofdwas en de spoelgang gefilterd, behandeld en in een cyclus met meerdere fasen in het wasproces hergebruikt.

Dit vermindert het waterverbruik in vergelijking met conventionele werkwijzen met tot wel 50 procent. De geminimaliseerde hoeveelheid afvalwater ontlast de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties en uiteindelijk de waterlopen.

Milieuvriendelijk wassen

MEWA ontwikkelt de wasmiddelen deels zelf, om zowel een economische als een ecologische bijdrage aan de bescherming van het milieu te leveren. De biologisch afbreekbare wasmiddelen en ondersteunende reinigingsmiddelen worden door speciale meet- en regelsystemen aan de vervuilingsgraad van het textiel aangepast. Dus gebruiken we alleen zo veel wasmiddel als absoluut noodzakelijk is en krijgen we een schoon resultaat.

T en opzichte van het traditionele wasproces betekent dat een tot wel 85 procent lagere milieubelasting.

Energie verstandig gebruiken Warmteterugwinning

MEWA maakt gebruik van getrapte warmteterugwinningssystemen om het energieverbruik duurzaam te verminderen. Via zogenaamde warmtewisselaars kan de energie worden gebruikt in was- en droogapparatuur voor het verwarmen van water en bedrijfsruimten.

En daar blijft het niet bij: Uit vuil maken we energie. Door de thermische verwerking van uitgewassen verontreinigende stoffen - vooral afgewerkte olie van poetsdoeken - dekken we tot 80 procent van de energiebehoefte voor droog- en wasapparatuur bij de verwerking van poetsdoeken. De daarbij noodzakelijke stoomketelinstallaties zijn ter bescherming van het milieu voorzien van hogetemperatuur-verbrandingskamers en rookgaswassers. De afvoerlucht wordt pas na grondige reiniging afgevoerd. Door deze maatregelen bespaart MEWA per jaar ongeveer 7 miljoen liter stookolie.

Een zuiverheid van 99,8 procent Afvalwaterbehandeling

In principe hebben alle Europese bedrijven van MEWA die zelf wassen een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarmee gaan we veel verder dan de wettelijke eisen en de gebruikelijke industriële normen voor wat betreft onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van het water.

In de chemisch-fysische voorbehandeling van afvalwater worden schadelijke en verontreinigende stoffen grotendeels gescheiden van het water. In de biologische behandeling breken bacteriën de afgescheiden hoeveelheid vuil af. Op die manier bereikt MEWA bij haar afvalwaterbehandeling een zuiverheid van 99,8 procent.

Het MEWA-hergebruikprincipe Milieubescherming in de praktijk gebracht

Onze poetsdoeken kunnen afhankelijk van het gebruik ervan tot wel tot 50 keer worden gewassen en opnieuw gebruikt. De "alternatieven" voor MEWA-poetsdoeken zijn lappen van papier of textiel. Maar die belanden na eenmaal gebruik in het afval.

Goed dat het MEWA-hergebruikprincipe bestaat. Daarmee kan een aanzienlijke hoeveelheid afval worden bespaard.

Ook bij transport en opslag van poetsdoeken en beroepskleding zetten we in op herbruikbare producten: De levering van de kleding vindt plaats in waszakken van textiel.

Voor de veilige opslag en het vervoer van poetsdoeken is door onszelf de duurzame MEWA Safety Container SaCon® ontwikkeld. Ook daarmee leveren we een bijdrage aan afvalvermindering.

Behoud van natuurlijke hulpbronnen Milieubewust hergebruiken

Het behoud van natuurlijke hulpbronnen is een integraal onderdeel van het MEWA-milieumanagementsysteem. Daarom hebben we een speciaal recyclingsysteem ontwikkeld voor spoel- en waswater: de cascadetechnologie. Hier wordt het nog bruikbare waswater uit de hoofdwas en de spoelgang gefilterd, behandeld en in een cyclus met meerdere fasen in het wasproces hergebruikt.

 Dit vermindert het waterverbruik in vergelijking met conventionele werkwijzen met tot wel 50 procent. De geminimaliseerde hoeveelheid afvalwater ontlast de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties en uiteindelijk de waterlopen.

Milieuvriendelijk wassen

MEWA ontwikkelt de wasmiddelen deels zelf, om zowel een economische als een ecologische bijdrage aan de bescherming van het milieu te leveren. De biologisch afbreekbare wasmiddelen en ondersteunende reinigingsmiddelen worden door speciale meet- en regelsystemen aan de vervuilingsgraad van het textiel aangepast. Dus gebruiken we alleen zo veel wasmiddel als absoluut noodzakelijk is en krijgen we een schoon resultaat.

T en opzichte van het traditionele wasproces betekent dat een tot wel 85 procent lagere milieubelasting.

Warmteterugwinning Energie verstandig gebruiken

MEWA maakt gebruik van getrapte warmteterugwinningssystemen om het energieverbruik duurzaam te verminderen. Via zogenaamde warmtewisselaars kan de energie worden gebruikt in was- en droogapparatuur voor het verwarmen van water en bedrijfsruimten.

En daar blijft het niet bij: Uit vuil maken we energie. Door de thermische verwerking van uitgewassen verontreinigende stoffen - vooral afgewerkte olie van poetsdoeken - dekken we tot 80 procent van de energiebehoefte voor droog- en wasapparatuur bij de verwerking van poetsdoeken. De daarbij noodzakelijke stoomketelinstallaties zijn ter bescherming van het milieu voorzien van hogetemperatuur-verbrandingskamers en rookgaswassers. De afvoerlucht wordt pas na grondige reiniging afgevoerd. Door deze maatregelen bespaart MEWA per jaar ongeveer 7 miljoen liter stookolie.

Afvalwaterbehandeling Een zuiverheid van 99,8 procent

In principe hebben alle Europese bedrijven van MEWA die zelf wassen een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarmee gaan we veel verder dan de wettelijke eisen en de gebruikelijke industriële normen voor wat betreft onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van het water.

In de chemisch-fysische voorbehandeling van afvalwater worden schadelijke en verontreinigende stoffen grotendeels gescheiden van het water. In de biologische behandeling breken bacteriën de afgescheiden hoeveelheid vuil af. Op die manier bereikt MEWA bij haar afvalwaterbehandeling een zuiverheid van 99,8 procent.

Recycling van grondstoffen bij MEWA Zinvol hergebruiken

Alle poetsdoeken van MEWA ontzien het milieu duurzaam, omdat ze vele malen worden hergebruikt. Maar dat alleen is niet genoeg voor MEWA. Milieubewustzijn begint al bij de productie van de doeken. In de eigen weverij van MEWA in Immenhausen worden jaarlijks meer dan 100 miljoen poetsdoeken geproduceerd. Daarbij ontstaat een grote hoeveelheid katoenpluis. Ultramoderne apparatuur zuigt en verzamelt die pluis.. Die pluizen gewoon weggooien zou jammer zijn. Ze zijn ideaal om te worden bewerkt voor de automobielindustrie tot isolatiemateriaal. Zo wordt er elk jaar ongeveer 72 ton pluis gerecycled.

Betrokkenheid bij het milieu toont MEWA ook door het gebruik van gerecycleerde garens bij de poetsdoekproductie. Bij de poetsdoeksoort MEWATEX® ligt het percentage gerecycleerd materiaal van het garen jaarlijks op ongeveer 2.000 ton - dat is 50 procent van het totale volume.

Maar daarmee is het nog niet genoeg. MEWA let er zelfs op dat de kartonnen kernen van klossen garens herbruikbare producten zijn - daarmee besparen we elk jaar nog eens 21ton afval. En de folieverpakking van de paletten met garens wordt hergebruikt voor de transportverpakking van de doeken.